Norsk Forening
for Uavhengige Kunstnere

NFUK er en ikke-

kommersiell organisasjon
drevet av egne medlemmer.

Stiftet 29.september 1993 i Moss.

 

Foreningen er i vekst,

ca 250 medlemmer pr. i dag.

NFUK er landsdekkende

med regionale grupper.
 

Nye medlemmer antas 2 ganger årlig, gjennom 2 omganger

med juryering (eksterne juryer)

av påmeldte verk.


 

© VIOLET POLSANGI

Kontaktperson:    Styreleder
Siri Anette Berge Syvaldsen

Epost:   sasyvalds@gmail.com

Tlf.:  
+47 97957991

© All Rights Reserved: Trygve Amundsen • Bergen, Norway  • ta@trygveart.com